2006/Apr/04

ก่อนฟ้าจะทอประกายแดด

ฉันยืนอยู่ชายฝั่งทะเล

ที่ด้านหลังเป็นทิวเขา

บนเทือกเขามีสายธารน้ำตก

ซึ่งสะพานสีรุ้งสองโค้งพาดผ่าน

มันช่างสวยงามมาก

ทั้งทัศนียภาพและบรรยกาศ

ก็สุดแสนจะวิเศษ

แต่น่าเสียดาย ในฝัน....

ฉันยืนอยู่เพียงลำพัง....

Comment

Comment:

Tweet