2006/Apr/07

ใจล้า

กายล้า

.

เจ็บกาย

เจ็บใจ

.

ร้องไห้...เสียใจ (เสียใจทำไม)

ร้องไห้..เสียความรู้สึก (รู้สึกอะไร)

.

เพราะ

มีพื้นที่สีเทาอยู่ในใจฉัน

.

ปล. ขอปิดบลอคชั่วคราว หรือ อาจจะถาวร

Comment

Comment:

Tweet