2006/Apr/27

ฉันมักพูดกับเธอเสมอว่า

"รัก คือ รัก"

"เธอ คือ เธอ"

"ฉัน คือ ฉัน"

และ

"เรา คือ เรา"

.

.

รักเราไม่ยึดติดในนิยามทั้งปวง

และเราจะใช้นิยามที่เราเป็นเรา

แม้ว่าเราจะเข้าใจกันเองก็ตาม

และคงไม่เพียงพอที่ผู้อื่นจะรับรู้อย่าง..กระจ่างชัด

แต่ก็เพียงพอแล้วสำหรับเรา

เพราะเรา คือ เรา

ที่ไม่ยอมเป็นอื่น....

Comment

Comment:

Tweet